شركت فنون ريزتراشه ميزان
44003205 (21) 98+
3387730 (912) 98+ telegram: +989025461416 instagram: mizanmicro
[email protected]
ایران ، تهران ، خیابان آیت الله کاشانی ، بلوار اباذر ، بوستان سوم غربی ، پلاک 30 واحد 2
اطلاعات بیشتر

پلاسما باندینگ

پلاسما باندینگ ( plasma bonding ):


پلاسما باندینگ به منظور فعال سازی سطح که برای باندینگ PDMS به زیر لایه استفاده می گردد.


دستگاه اسپاترینگ که با استفاده از آن باندینگ انجام می گردد.


                                                        
                نمونه ای از PDMS باند شده به شیشه
                 باندینگ و الاین PDMS به زیرلایه حاوی الکترودهای طلا