شركت فنون ريزتراشه ميزان
44003205 (21) 98+
3387730 (912) 98+ telegram: +989025461416 instagram: mizanmicro
[email protected]
ایران ، تهران ، خیابان آیت الله کاشانی ، بلوار اباذر ، بوستان سوم غربی ، پلاک 30 واحد 2
اطلاعات بیشتر

میکروفلوئیدیک

  

Mizan Micro Tech

میکروفلوئیدیک:


    - ساخت انواع چیپ های میکروفلوئیدیک 


کیت جداسازی ذرات الکتریکی

        

                                    

          - ساخت قالب PDMS از چیپ ها


                                                   اتصال PDMS به شیشه توسط Plasma Bonding