شركت فنون ريزتراشه ميزان
44003205 (21) 98+
3387730 (912) 98+ telegram: +989025461416
info@mmt-co.com
ایران ، تهران ، خ آیت الله کاشانی ، بلوار اباذر ، بوستان سوم غربی ، پلاک 30 واحد 2
اطلاعات بیشتر

میکروفلوئیدیک

  

میکروفلوئیدیک:


    - ساخت انواع چیپ های میکروفلوئیدیک 

- تعبیه میکرو الکترود جهت تستهای الکترونیک روی تراشه میکروفلوئیدیک 


کیت میکروفلوئیدیک به دام انداختن سلولهای سرطانی (Microfluidic CTC Entrapment)                    تصویر میکروسکوپی CTC های بدام افتاده 

             کیت جداسازی ذرات الکتریکی

        

                                کیت محیط کشت سلول همراه با الکترودهای طلا جهت اندازه گیری امپدانس اطراف میکروغشاء ها

                               

          - ساخت قالب PDMS از چیپ ها


                                                   اتصال PDMS به شیشه توسط Plasma Bonding